Vietsub Lưỡng Sinh Khế mp3

[vietsub+kara] Bạch trà tương y.mp3
[Vietsub] Bạch thạch khêLạc Thiếu Gia (Shota ver)
[Vietsub] Hoa Tư Dẫn 華胥引 by Hà Đồ 河圖 (ver2).mp3
[VietsubKara] Y sơn quan lan Hà Đồ
[Vietsub][Kara] Luyến Nhân Ca CaHồ Ngạn Bân [ ost Cổ Kiếm Kỳ Đàm ]